Wycena nieruchomości

Czym w ogóle jest wycena nieruchomości? Przede wszystkim jest to dość złożony proces, na który składa się wiele czynników. To usługa, którą świadczą rzeczoznawcy majątkowy, polegająca na stworzeniu dokumentu zwanego operatem szacunkowym, w którym zawarta jest wartość rynkowa nieruchomości. Sporządzana jest ona wszędzie, gdzie istnieje potrzeba udokumentowania dokładnej wartości nieruchomości na piśmie. Klienci banków do zazwyczaj osoby będące odbiorcami usług, które świadczą rzeczoznawcy. Dotyczy to przede wszystkim osób zaciągających kredyty na zakup lub remont nieruchomości, a także przedsiębiorcy i nabywcy nieruchomości gminnych oraz państwowych. Wycena nieruchomości musi być sporządzona zarówno zgodnie z przepisani, jak i uwzględniać potrzeby klienta. Zainteresowani taką wyceną są zobowiązani do podania rzeczoznawcy wszystkich szczegółów niezbędnych do jej sporządzenia, a więc zakresem oraz celem wyceny nieruchomości. Podstawą, która określa dobrą wycenę, jest jak najbardziej rozległe i wnikliwe badanie tych zjawisk, które zachodzą na rynku nieruchomości. Jeśli dana osoba nie posiada szerokiej wiedzy o zachodzących na rynku nieruchomości procesach, wykonanie wiarygodnej wyceny jest po prostu niemożliwe.