Wykup mieszkania zakładowego

Posiadłości z minionego systemu to tak zwane mieszkania zakładowe. W ostatnim czasie o tym słychać jest bardzo dużo. Właścicielami tych mieszkań zakładowych były przedsiębiorstwa państwowe, zaś osobami korzystającymi w oparciu o umowę najmu ich pracownicy. Cena takich mieszkań cały czas spada, mimo tego jednak wiele tych mieszkań pozostaje jeszcze w obrocie. Od czego więc zależy wykup mieszkania zakładowego? Tylko i wyłącznie od woli jego właściciela. To najpierw on decyduje o tym jakie ma być przeznaczenie mieszkania. Jeśli już taka decyzja przez właściciela została podjęta, to osoba mieszkająca w danym mieszkaniu powinna otrzymać pismo, zawiadomienie. Ma być w tym zawarte informacje dotyczące tego, że osoba mieszkająca w tym domy może starać się o wykup mieszkania. Z tego rodzaju nieruchomości związane jest również określone prawo, które mówi przede wszystkim, że pierwszeństwo wykupu mają najemcy, którzy zajmują mieszkanie na podstawie umowy najmu. Wykup mieszkania zakładowego ma wiele zalet. Główna jednak zaleta jest to, że uwłaszczenie nieruchomości takiej następuje na bardzo preferencyjnych warunkach. Możliwe jest wykupienie danego mieszkania za niecałe pięć procent wartości mieszkania. Taka sytuacja jednak możliwa jest tylko i wyłącznie wtedy gdy dana osoba jest emerytem, rencistą czy wdową.