Zakres pracy

Zakres pracy jaki wykonuje rzeczoznawca majątkowy określa kodeks cywilny poprzez zawartą w nim definicję nieruchomości. Otóż według kodeksu nieruchomością są grunty, czyli odrębne części powierzchni ziemskiej. Dodatkowo do nieruchomości dochodzą budynki na stałe z nią związane. Samo pojęcie wycena nieruchomości jest wyróżnione w ustawie o gospodarce nieruchomościami i wymienia składniki jakie w nią wchodzą. Jest to przede wszystkim określenie wartości przedmiotu prawa własności. Jak dokładnie ma wyglądać wycena zawiera rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego z dnia 21 września 2004 r. w związku z tym musi on zawierać przede wszystkim przedmiot i podmiot wyceny, również cel w jakim jest dokonywana jest bardzo istotny np. po to aby ustalić wysokość podatków. Rzeczoznawca profesjonalnym językiem opisuje stan nieruchomości, jej prawne aspekty własności oraz wybór metody badania wartości np. metoda porównawcza z cenami nieruchomości o zbliżonych właściwościach. Warto jeszcze nadmienić, że operat szacunkowy to właśnie dokument sporządzony przez rzeczoznawcę, który określa ich wartość. Rzeczoznawca musi posiadać odpowiednie uprawnia, dlatego można zaufać jego kwalifikacją.