Zarządca nieruchomościami

Zarządca nieruchomościami

Z nieruchomościami związanych jest kilka zawodów. Głównie mamy tu namyśli trzy najpopularniejsze: zarządca nieruchomości, pośrednik w obrocie nieruchomościami oraz rzeczoznawca majątkowy. W artykule tym mamy zamiar zwrócić uwagę na zawód jakim jest zarządca nieruchomości. Jest to osoba fizyczna, która jednak posiadać będzie licencję, która zostaje nadana w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Praca zarządcy nieruchomości nie należy do tych najtrudniejszych ani do najłatwiejszych. Bardziej szczegółowo możemy powiedzieć, że polega to na analizie i monitoringu czynników, od których uzależnione jest prowadzenie racjonalnej gospodarki. Aby uzyskać licencję zarządcy nieruchomościami i móc prowadzić taką działalność zawodową, osoba musi spełniać kilka warunków, które określone są w ustawie. Chodzi tutaj o posiadanie wykształcenia wyższego i ukończenie studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami. Licencję zarządcy nieruchomości uzyskać może wyłącznie osoba fizyczna.