Zasilanie informacyjne wyceny nieruchomości

Przydatność tego jest jakością, gdzie zależy nie tylko od dobrego zdefiniowania poszukiwanej wartości oraz zastosowanej metodyki. W wycenie zależy przede wszystkim od ważnego zasilania informacyjnego procesu, gdzie każde z trzech podejść „klasycznych” jest do wartości stosowanych w metodyce szacowań wartości rynkowych, co wymaga zebrania i analizy związanych z przedmiotową nieruchomością danych o cenie transakcyjnej. Informacje pochodzące z rynku nieruchomości można pogrupować na szczegółowe i ogólne dane. Proces szacowania nieruchomości zazwyczaj rozpoczyna się od prowadzenia danych ogólnych, szerokiego wglądu czynników, mających wpływ na rynek. Dane ogólne obejmują też wskaźniki odnośnie rynku nieruchomości, które są dostępne ze źródeł. Właściwe zrozumienie i celna analiza ogólnych danych, gospodarczych tworzą podstawowe interpretacje działań czynników rynkowych, wpływających na wartość nieruchomości. Dane szczegółowe zawierają lepsze informacje o szacowanej wycenie nieruchomości, o cenach transakcyjnych nieruchomości porównawczych i dochodach czynszowych, oraz wydatkach operacyjnych, czy uzyskania stopy zwrotu. Dobrym źródłem są organizacje zawodowe, obrotu gospodarczego sektora nieruchomości. A więc wiązane są z rozwojem i znaczeniem aspektów.