Zawyżona cena

Kryzys, który miał miejsce w niedawnej przeszłości, nie odbił się zbyt negatywnie na polskim rynku nieruchomości. Wiąże się to z faktem, że większość inwestycji mieszkaniowych była wyceniana znacznie ponad miarę, powyżej ich realnej wartości, a co za tym idzie obniżka cen nie tyle była powodem do spadku obrotów firmy, co wprowadzeniem korekty cen. Wycena nieruchomości jest rzeczą, na której przeciętny człowiek nie zna się, czy też raczej nie ma czasu się znać, należy bowiem brać pod uwagę bardzo wiele czynników. Firmy sprzedające nieruchomości wykorzystują ten fakt i windują ceny do nadnaturalnych proporcji. Dlatego też kryzys nie dotknął polskich firm w takim samym stopniu, jak firm zagranicznych – nawet znaczny spadek cen nieruchomości nie wpłynął zbyt negatywnie na obroty firm developerskich. Co zrobić, aby nie paść ofiarą tego typu zachowań? Wycena nieruchomości nie jest jedynym, prawdziwym wyznacznikiem, należy o tym pamiętać. Nie ma co ulegać pokusom związanym z uruchomieniem nowej linii metra, czy windowaniem ceny nieruchomości z tego powodu już dwa lata przed ukończeniem budowy wyżej wspomnianej linii. Należy zachować zdrowy rozsądek i w miarę możliwości przeprowadzić swój własny „wywiad”, aby móc wykorzystać własne argumenty.